Hur mår din operativa verksamhet? Är det något som du inte riktigt kan sätta fingret på, eller finns det en känsla av att ni bara står och stampar.


När hade du senast ett samtal med någon som fick dig att tänka i nya banor. Det kan ha handlat om någon du träffade på bussen eller ett café. Vi vill ha det samtalet med dig gällande din verksamhet.


Vi erbjuder processorienterad verksamhetsutveckling genom samtal och vi kan operations.

Många företag har svårt att hitta formerna för hur de ska organisera sig och bygger då murar inom organisationen.

Detta silo-tänkande ger en väldigt smal syn på "sanningen"


"Kvalitet handlar till 90% om produkt, inköp är låga priser, produktion styrs av OEE och Supply Chain Management blir reducerat till materialplanering"


Med ett processorienterat synsätt knyter vi samman alla funktioner för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att ditt företag når uppsatta mål och visioner.


Vår tjänst är inte en traditionell konsulttjänst utan mer av samtalsterapi för din verksamhet, och kan utformas på många olika sätt. Kontakta oss för att hitta rätt form för er.


Behöver du en ny säljare? Kontakta någon som kan sälj!
Vi kan operations och hjälper dig hitta nästa stjärna inom Logistik, Inköp, Kvalitet eller Produktion.Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom lagerstyrning, supply chain management och inköp. Våra utbildningar riktar sig till organisationer som vill vidareutveckla sin personal.

Många personer inom organisationer kan uppleva en känsla av vi och dem. Ofta handlar det om att de ene inte förstår eller har insikt i vad och varför den andre agerar på ett visst sätt.

Grunden till dessa situationer handlar allt som oftast om en bristande processorientering med bristande kommunikation som följd.

Genom att skapa en förståelse för hur varje medarbetare bidrar till verksamhetens totala resultat kan man skapa en processorienterad kultur i bolaget och på så sätt säkerställa att alla drar åt samma håll..

Kontakt

Telefon: +46 (0) 761 86 14 19

Mail: info@hanoj.se