Snack

Kan du minnas ett samtal du haft med någon som fått dig att tänka och se något från en ny synvinkel. Det kan ha varit gällande vad som helst med något du mött på bussen eller på ett café. Vårt mål är att ha det samtalet gällande din verksamhet. Genom samtal kan vi tillsammans se på verksamheten utifrån och skapa nya perspektiv.

En konsultation, eller ett snack, med hanoj börjar med att vi tar pulsen på organisationen. Vi ställer tillsammans en diagnos som kan hjälpa oss i arbetet att skapa förutsättningar för utveckling.


När vi skapat oss en bild av var vi står väljer vi fokus och vilken väg vi vill ta.Hanoj följer dig sedan hela vägen eller så långt du vill. Vi kan fungera som projektledare i en mer aktiv roll eller som bollplank "on demand" och allt däremellan.
 
Kontakta oss för mer information