Utbildning

Hanoj kan erbjuda en rad olika utbildningar som kan skräddarsys efter era behov. Handlar det om utveckling av lagerpersonal eller inspirerande utbildning av ledningsgrupper för att skapa en processorienterad miljö så är det till Hanoj ni ska vända er.

Mycket "vi och dem" i organisationen?

Varför processorientering är medicin mot ”vi och dem”

 

Att man pratar om problem på olika arbetsplatser och använda termer som vi och dem är inte alls ovanligt. Bolagen beskriver sig själva som ett glatt gäng med högt i tak, och det kan mycket väl vara sant. Men, om det dyker upp ett problem kan det mycket väl bli annat ljud i skällan.

Hur kan då processorientering vara botemedlet?

 Jo, ”vi och dem” bygger på personliga uppfattningar om hur något ska fungera, och i känslomässiga situationer är det svårt att skilja på person och funktion.

Med ett processorienterat mind set däremot så ser man förhållandet till sina kollegor som en kund-leverantörsrelation. Den process du jobbar i har en leverantör i processen innan och då kan du ställa krav på vad som krävs i form av leverans för att du ska kunna utföra din process på bästa sätt.

Om du sedan på samma sätt ser processen efter som en kund så är du mer benägen att ta reda på vad denne kräver för att kunna fungera. Klart definierade servicenivåer internt skapar mindre gnissel och om de inte uppnås, det vi tidigare kallade problem, kan man baserat på fakta göra leverantören uppmärksam på detta.

Som leverantör tar du givetvis itu med problemet men god frenesi eftersom det är riktat mot resultatet av en process och inte på din personliga arbetsinsats.

Men, folk slarvar ju och gör fel och behöver veta det!

Absolut händer det, men det kommer personerna i processen själva fram till när de utvärderar vad som gått snett. Det är inte någon med ett stort pekfinger som berättar för dem att de inte kan sköta sitt jobb.


Boka en inspirerande temadag med spel blandat med teori och work shop och skapa en grupp som kommer vara mer benägen att jobba mot bolagets uppsatta mål tillsammans. 

Samarbeten och referenser

Kontakta oss för mer information