Rekrytering

Vad önskar ni er i en ny medarbetare, en som kavlar upp ärmarna och bara kör eller någon som från dag ett kan ifrågasätta sättet att arbeta?

Hanoj använder sig av utbildning som en del av urvalsprocessen och säkerställer att slutkandidaterna har en god förståelse för processorientering och kundfokus.


Kontakta oss för mer information